IK Alkohol

Alkoholloven krever at alle virksomheter som serverer alkohol skal ha et internkontrollsystem for å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte.


Med vårt IK-alkohol system har man full oversikt over alle aspekter ved alkoholservering, som f.eks. opplæring, adgangskontroll, ID-kontroll, bortvisning, overholdelse av skjenketider og avviksrapportering m.m.


Hos oss kan du være trygg på at din virksomhet opprettholder en høy standard for å overholde krav i alkohollovgivningen og andre relevante retningslinjer.

IK alkohol
unsplash