Helse-,

miljø og sikkerhet

Våre tjenester fokuserer spesielt på HMS (helse, miljø og sikkerhet), og vi hjelper bedrifter med å oppfylle alle krav i relevante lover og forskrifter på dette området.


Vi tilbyr en enkel og kostnadseffektiv løsning for å administrere og utøve internkontroll. Og med våre bransjetilpassede systemer for HMS kan bedrifter enkelt overvåke og håndtere risikofaktorer, håndtere avvik og drive kontinuerlig forbedring. 

HMS
unsplash