Byggherre-forskriften

Bygge- og anleggsbransjen er høyest utsatt for arbeids- og dødsulykker. Ulykker kan og skal forebygges, og enhver byggherre og arbeidsgiver i et prosjekt har et overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.


Vi tilbyr dokumentasjon etter lovkrav i byggherreforskriften, som sikrer at byggeprosjekter er i samsvar med alle nødvendige sikkerhetsregler og forskrifter.


Med våre dokumentmaler kan du enkelt oppfylle dine forpliktelser som byggherre på en effektiv og pålitelig måte.

Byggherreforskriften
unsplash